徳島県 阿波市
Awa-shi Tokushima

Akasaka, Awa-cho Akizuki, Donari-cho Ioji, Awa-cho Isawaichi, Awa-cho Isawada, Awa-cho Isawadanihigashiberi, Awa-cho Ise, Awa-cho Ideguchi, Awa-cho Itoga, Awa-cho Inari, Awa-cho Imoba, Awa-cho Iyashiki, Awa-cho Iwazu, Awa-cho Uezakura, Awa-cho Umekawauchi, Awa-cho Umenokibara, Awa-cho Umenohigashi, Awa-cho Uranoike, Donari-cho Oji, Awa-cho Ojigawa, Awa-cho Ojiminami, Awa-cho Okubo, Awa-cho Otsubo, Awa-cho Ohara, Awa-cho Omichikita, Awa-cho Omichiminami, Awa-cho Okaji, Awa-cho Ogura, Awa-cho Otsuiwazu, Awa-cho Kakihara, Yoshino-cho Kashiwadanisayu, Awa-cho Katsumyo, Awa-cho Katsumyokita, Awa-cho Kamezoko, Awa-cho Kawakubo, Awa-cho Kawazoe, Awa-cho Kitaoka, Awa-cho Kitakubo, Awa-cho Kitagomijiri, Awa-cho Kitashibo, Awa-cho Kitaseiri, Awa-cho Kitanishidani, Awa-cho Kitanomyo, Awa-cho Kitabara, Awa-cho Kitamasahiro, Awa-cho Kitayama, Awa-cho Koshimbara, Awa-cho Kori, Donari-cho Gojo, Yoshino-cho Gomyo, Awa-cho Saijo, Yoshino-cho Sakuranoka, Awa-cho Samukaze, Awa-cho Sanno, Awa-cho Sambonyanagi, Awa-cho Shibuichi, Awa-cho Shimogirai, Awa-cho Shimogiraiminami, Awa-cho Shimobara, Awa-cho Juzenji, Awa-cho Shimbari, Awa-cho Shimpukuji, Awa-cho Seibara, Awa-cho Zenji, Awa-cho Daijiro, Awa-cho Takao, Donari-cho Takagaki, Awa-cho Tatewari, Awa-cho Taniguchi, Awa-cho Tanijima, Awa-cho Tanijimakita, Awa-cho Tsunakake, Awa-cho Terasako, Awa-cho Tensaizan, Awa-cho Tojo, Awa-cho Tochigakubo, Awa-cho Donari, Donari-cho Nakagawahara, Awa-cho Nakatsubo, Awa-cho Nakanagamine, Awa-cho Nakahara, Awa-cho Narito, Donari-cho Nishishibo, Awa-cho Nishijima, Awa-cho Nishiseibara, Awa-cho Nishiseiri, Awa-cho Nishinagamine, Awa-cho Nishinoka, Awa-cho Nishibayashi, Awa-cho Nishibara, Awa-cho Nishimasahiro, Awa-cho Nogami, Awa-cho Hatchobara, Awa-cho Baba, Awa-cho Higashikawahara, Awa-cho Higashishibo, Awa-cho Higashijima, Awa-cho Higashiseiri, Awa-cho Higashinagamine, Awa-cho Higashibara, Awa-cho Higashimasahiro, Awa-cho Higashi-mura, Awa-cho Hikichi, Awa-cho Hisahara, Awa-cho Hiyoshidani, Awa-cho Hirono, Awa-cho Heigawarakita, Awa-cho Heigawaraminami, Awa-cho Hon-machi, Awa-cho Maejima, Awa-cho Mashige, Awa-cho Matsukawauchi, Awa-cho Maruyama, Awa-cho Mizuta, Donari-cho Minamikawahara, Awa-cho Minamigomijiri, Awa-cho Minamishibo, Awa-cho Minamiseiri, Awa-cho Minamitanijima, Awa-cho Minaminishidani, Awa-cho Miyagawauchi, Donari-cho Moto-machi, Awa-cho Honyasu, Awa-cho Morisawa, Awa-cho Yasumasa, Awa-cho Yamajiri, Awa-cho Yamanokami, Awa-cho Yoshida, Donari-cho Wasada, Awa-cho Itsuki, Ichiba-cho Okage, Ichiba-cho Onojima, Ichiba-cho Omata, Ichiba-cho Obari, Ichiba-cho Kamigirai, Ichiba-cho Kirihata, Ichiba-cho Kozaki, Ichiba-cho Higaidani, Ichiba-cho Yamanoe, Ichiba-cho Yawata, Ichiba-cho