青森県上北郡東北町
Aomori, Kamikita-gun Tohoku-machi

Akagawahashinokami Akagawahashinoshimo Akagawamichi Akikubo Akikubo Akikubo Akikubo Akikubo Akitoriyama Asahikita Asahiminami Buzoharashimoyama Chibiki Chibikimukai Chibikishimoyama Chibikishimoyama Datehana Doba Dobakawa Dobakawame Fujikisawa Gandosawa Gasutai Hadatsuyama Hamaketoba Hamaketoba Hikagehayashinokamiyama Hiyamizu Hiyamizu Hiyamizu Hodosawaienokami Hodosawaienokami Hodosawaienokami Hodosawamichihashinokami Horanaisawa Horanaisawagashira Hosotsu Hosotsu Hosotsu Hotokesawa Ienokamitaira Ienomae Ienomae Ienoshimo Ienoshita Ienoshita Igarashi Igarashi Ishibumi Ishizaka Ishizaka Itabashitaira Itabashiyama Itabashiyama Iwamatehashinokami Kamikitakita Kamikitaminami Kamisasabashi Kamishimizume Kamishimizume Kasoshi Kasoshi Kasoshijiri Kawamukae Kawamukai Kirisazakamichinokami Kirisazakamichinoshimo Kitazemmae Kitazemmae Kitsunesawa Kitsunesawayama Kitsunesawayama Kitsunesawayama Kitsunesawayama Kobonoki Kuriyamazoi Kuriyamazoi Kuroshida Mateba Michiai Mizuhami Mizuhami Mizushiri Mukaitai Nagakubo Nakamuramichinokami Nakamuramichinokami Nakatsudai Naranokyama Natsuyaki Nenotoritai Nenotoritai Nenotoritai Nidate Nishinosawa Ochiai Oinosawa Oinosawa Oinosawa Okahata Okubo Okubo Okubo Okubotai Omukai Onadesawa Orainokami Orainoshimo Osawa Otobehashinokami Otobemichinokami Otobemichinokami Otsukoshi Otsukoshi Otsukoshi Ottomo Ottomoyama Oura Ozawa Sabishiro Sabishiro Sabishiroshimoyama Sakashita Sasakubo Sekimukai Shimizumefukayama Shimizumemukai Shimoitabashi Shimosasabashi Shimoyama Shittama Sodenosawa Sotoebisawa Kitakubo Sotoebisawa Maetai Sotoebisawa Nishitai Sotoebisawa Ushirokubo Sugarayashiki Sugarayashiki Takisawa Takisawajiri Takisawataira Tamuragashira Tanosawa Tanosawakawazoi Tatenaikubo Tatenaikubo Tatenaikubo Terasawa Terasawakawahata Todanosawa Tonosawayama Tsutsumihata Ubasawa Uchiebisawa Michinokami Uchiebisawa Mukai Uchiebisawasakanoshimo Udosaka Udosaka Udosaka Umajiri Umajiri Umajiri Umajiri Ushirokubo Ushirokubo Ushirokubo Uwano Yamanokamitaira Yanagizawa Yokosawayama Yudataira Yuzawataira Zemmae

Nintendo Switch