富山県 南砺市
Nanto-shi Toyama

Ainokura Akasaka Ajitsu Asobu Asobukawara Atarashiya Amaike Amekuguri Araki Aramisaki Ikeda Izumi Izumizawa Izemi Itodanishin Inami Inamijikuya Imazato Iritani Iwaki Iwatakeshin Iwaya Iwayasu Imbayashi Ueda Ueno Uchio Umegashima Umeno Urushitani Uwami Eda Ogaya Okuzushima Okubo Oshima Otsuka Onishi Ono Omiyano Omiyanoshin Oki Oze Omata Kaihotsu Kagodo Kaji Kamikawasaki Kamitairahosojima Kaminakada Kamihara Kamihiroyasu Kamimatsuo Kamimikkaichi Kawanishi Kawayokeshin Kawarasaki Kitaichi Kitagawa Kitano Kyozukano Kirinoki Kunihiro Kubo Kurahara Kurusu Koinzemi Kojoji Kozu Kogurusu Kozaka Kobayashi Kobutamata Koyama Goryo Koreyasu Saikawashichi Saimyo Sakamoto Sankiyonishi Sankiyohigashi Shikanji Jike Jikearayashiki Shitajima Shitano Shiteichi Shibataya Shimizumyo Shimode Shimonashi Shimoyoshie Jabami Jozu Johana Shintei Suganuma Sugawa Sugio Sunagodani Seigenji Seto Senshoji Sempuku Sodani Soyama Takagi Takakubo Takase Takasorei Takahori Takamiya Takaya Takeuchi Takebayashi Tachi Tatenogaharanishi Tatenoharahigashi Tatenowaki Tanaka Tani Tanoshita Tamukai Chogenji Tsunakake Tsubono De-mura Tenjin Toita Tojoji Tono Tori Toga-mura Abetto, Toga-mura Iwabuchi, Toga-mura Uebatake, Toga-mura Omaki, Toga-mura Omamedani, Toga-mura Oshiba, Toga-mura Kamimomose, Toga-mura Kitajima, Toga-mura Kitahara, Toga-mura Kitamamedani, Toga-mura Kurito, Toga-mura Sakaue, Toga-mura Shimohara, Toga-mura Sorei, Toga-mura Taikamba, Toga-mura Takanuma, Toga-mura Tochihara, Toga-mura Nagasaki, Toga-mura Hosojima, Toga-mura Mizunashi, Toga-mura Momosegawa, Toga-mura Togiya Tono Donohara Doyama Nakao Nakanogo Nakabatake Nashitani Natsuyake Nanamagari Narude Nawagura Nishiakao-machi Nishihara Nendai Noguchi Nojima Nojiri Nojirino Noshin Noda Nonohara Nohara Nobusue Nomi Hachiman Habu Habushin Bande Higashiakao Higashishida Higashinakae Higashinishihara Hidaya Hitobu Hinoseto Hyaku-cho Hirotani Hiroyasu Fukuno Fukunojikuya Fukumitsu Fukumitsushin-machi Fujihashi Futsuka-machi Futomi Horinji Hosoki Hosono Hotei Hongo Hon-machi Maeda Maki Masatani Matsushima Matsubara Matsubarashin Miza Mitsuya Minodani Miyanoshiro Mukurajima Mori Morikiyo Morishin Yakata Yakeno Yasui Yasukiyo Yatsuzuka Yamashita Yamada Yamahi Yamami Yamamoto Yudani Yoshienaka Yoshieno Yoshimi Yomegane Rikyu Rindo Rentaiji Nanamuratakidera