北海道白糠郡白糠町
Hokkaido, Shiranuka-gun Shiranuka-cho

Akatsuki Charo Charoheiku Charokisen Charokisenshin Charoteiku Chinomi Chiputanai Futamata Hidarimata Higashi1jokita Higashi1jominami Higashi2jokita Higashi2jominami Higashi3jokita Higashi3jominami Iwaito Kamicharo Kamicharo Kamicharo Kamicharo Kamicharo Kamicharo Kamicharo Kamicharo Kamicharo Kamicharo Kamicharo Kamicharo Kamicharo Kamicharo Kamicharo Kamicharo Kamicharo Kamishoro Kamishoro Kamishoro Kamishoro Kamishoro Kariso Kawahara Kawanishi Kawashima Kinachashinai Kirakotan Koikakushi Koitoi Koitoi Kyosei Kyosei Kyosei Kyosei Makayo Matsukawa Midori Migimata Minamikamicharo Minamiomagari Misaki Miyashita Nakacharo Nakashoro Nakashoro Nakashoro Nakawatembetsu Nishi1jokita Nishi1jominami Nishi2jokita Nishi2jominami Nishi4jokita Nishi5jokita Nishishoro Higashi1jokita Nishishoro Higashi1jokita Nishishoro Higashi1jokita Nishishoro Higashi1jominami Nishishoro Higashi1jominami Nishishoro Higashi1jominami Nishishoro Nishi1jokita Nishishoro Nishi1jokita Nishishoro Nishi1jokita Nishishoro Nishi1jominami Nishishoro Nishi1jominami Nishishoro Nishi1jominami Nishishoro Nishi1jominami Nishishoro Nishi1jominami Noibetsu Nuibetsu Ohira Onae Onita Osappe Osappe Osawa Oshitsukushi Otanoshike Pashikuru Ponbira Sakanoka Sashiushi Sekitanmisaki Sekitanzaki Shimocharo Shimowatembetsu Shinnuibetsu Shiranuka Shoro Shoro Higashi Shoro Higashi Shoro Higashi Shoro Higashi Shoro Koku Shoro Nishi Shoro Nishi Shoro Otsuku Shorokisen Shoromasaruka Shoromiyashita Sogo Taishu Tannenai Tantaka Tomaribetsu Watembetsu

Nintendo Switch